Doradztwo zawodowe

Koordynowaniem działań z zakresu doradztwa zawodowego w szkole zajmuje się pedagog szkolny Ewa Sienkiewicz.

Zapraszam uczniów na indywidualne konsultacje w zakresie planowania kariery w każdy czwartek w godzinach 14:00 - 15:00, oraz w inne dni w godzinach pracy pedagoga.

Gdzie szukać informacji o szkołach policealnych i studiach?

Wyszukiwarki szkół policealnych:

http://warszawa.dlastudenta.pl/dlaMaturzysty/

http://www.pomaturze.pl/

Wyszukiwarki studiów (npdst. wyboru przedmiotów maturalnych):

https://kierunki-studiow.dlamaturzysty.info/

http://www.tropiciel.maturzysty.pl/

http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=113


Wyszukiwarka szkół na stronie Kuratorium Oświaty 

warto zainteresować się szkołami policealnymi, ośrodkami dokształcania i doskonalenia zawodowego  oraz centrami kształcenia ustawicznego http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/wykaz-szkol-i-placowek/3,Wykaz-szkol-i-placowek.html

Biuro Edukacji publikuje informacje o możliwościach zdobywania wykształcenia w szkołach policealnych http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/wykaz-szkol-i-placowek/3,Wykaz-szkol-i-placowek.html

oraz na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

http://edukacja.warszawa.pl/ksztalcenie-zawodowe/kwalifikacyjne-kursy-zawodowe

Informacji o zawodach i wymaganych kwalifikacjach można szukać na stronie 
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-i-specjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
 

Może zainteresuje Cię również...