Rekrutacja » Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2018/2019
 

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy absolwentom gimnazjów następujące klasy:
 • humanistyczna
 • europejska
 • wojskowa
 • ratownicza

 


KLASA HUMANISTYCZNA


Choć świat biegnie szybko do przodu i postęp technologiczny zdaje się wdzierać we wszystkie sfery naszego życia, wciąż potrzeba nam wszechstronnie wykształconych ludzi, którzy z wrażliwością pochylą się nad sztuką.

Klasa humanistyczna zaprasza uczniów z pasją i otwartą głową, pragnących  rozwijać się artystycznie. Innowacyjność klasy realizowana jest poprzez dodatkowe zajęcia z edukacji filmowej i teatralnej oraz udział w spektaklach teatralnych.

Przedmioty realizowane wg rozszerzonego programu nauczania:

 • język polski
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia lub geografia

Języki obce w klasie:

 • pierwszy język: język angielski
 • do wyboru: niemiecki,  hiszpański

Program klasy humanistycznej pozwala na rozwijanie umiejętności interpersonalnych, zwłaszcza w zakresie komunikacji społecznej, ale też autoprezentacji.

Ponadto uczniowie w klasie humanistycznej rozwijają swoje zainteresowania związane z literaturą piękną, sztuką oraz historią.

Uzupełnieniem programu klasy humanistycznej jest Teatr „Paradox”.

Dalsze możliwości edukacyjne
po ukończeniu klasy:

 • Studia na kierunkach: aktorskich, dziennikarskich, prawniczych, socjologicznych, psychologicznych.

Przedmioty punktowane przy naborze:

 • język polski
 • język angielski
 • historia
 • matematyka

 

   

 


KLASA EUROPEJSKA


Lubisz poznawać języki obce? Doceniasz ich rolę we współczesnym świecie? Widzisz swoją przyszłość
w kontekście międzynarodowym? Zamierzasz studiować na kierunkach filologicznych lub związanych
z zagadnieniami turystyki, politologii i europeistyki?

Damy Ci wyjątkową możliwość połączenia nauki i przyjemności. Będziesz miał okazję uczestniczenia
w niezapomnianych podróżach oraz nawiązania nowych kontaktów z rówieśnikami z wielu zakątków Europy. Proponujemy Ci udział w różnorodnych programach edukacyjnych oraz zajęcia z zakresu wielokulturowości Europy.

Przedmioty realizowane wg rozszerzonego programu nauczania:

 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie
 • geografia lub historia

Języki obce w klasie:

 • pierwszy język: język angielski
 • do wyboru: niemiecki
  lub hiszpański

 

 

 

Dalsze możliwości edukacyjne
po ukończeniu klasy:

 • Studia na kierunkach: europeistyka, turystyka, filologie obce, stosunki międzynarodowe, politologia, geografia
  i inne.

Przedmioty punktowane przy naborze:

 • język polski
 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie
 • matematyka

 

   

 


KLASA WOJSKOWA


Klasa wojskowa jest dla tych z Was, którzy chcą spędzić 3 lata liceum maksymalnie aktywnie
na poligonach, ucząc się technik samoobrony, strzelania, pokonywania przeszkód terenowych.

Kierunek ten wiąże ze służbami mundurowymi młodych ludzi zainteresowanych militariami i wojskiem.
Do takiej pracy potrzebni są młodzi, silni, zdrowi ludzie o szerokich horyzontach myślowych, wysokiej sprawności fizycznej, posiadający umiejętność pracy w zespole, łatwość podejmowania decyzji, kreatywnego działania, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Przedmioty realizowane wg rozszerzonego programu nauczania:

 • język angielski
 • matematyka
 • historia lub geografia

Zajęcia dodatkowe:

 • warsztaty ratownictwa medycznego,
 • obozy szkoleniowo - kondycyjne,
 • zajęcia z samoobrony.

Języki obce w klasie:

 • pierwszy język: język angielski
 • do wyboru:  niemiecki, rosyjski

 

Współpraca z Centrum Szkolenia Żandarmerii Woskowej oraz Akademią Obrony Narodowej

Dalsze możliwości edukacyjne
po ukończeniu klasy:

 • Studia na kierunkach: bezpieczeństwo narodowe, lotnictwo i kosmonautyka, stosunki międzynarodowe, historia, europeistyka.

Przedmioty punktowane przy naborze:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • geografia

Dzięki współpracy z CSŻW w Mińsku Mazowieckim uczniowie tej klasy są objęci innowacją pedagogiczną
z zakresu wojskowości. Mogą nie tylko ćwiczyć na obiektach szkoleniowych jednostki wojskowej oraz korzystać ze specjalistycznego sprzętu wojskowego. Uzupełnieniem edukacji dla bezpieczeństwa w tej klasie są zajęcia z ratownictwa, manewry wojskowe z udziałem instruktorów wojskowych.

Uczniowie będą brali udział w rekonstrukcjach historycznych, seminariach i konferencjach dot. obronności, konfliktów zbrojnych oraz spotkaniach z uczestnikami misji pokojowych i stabilizacyjnych. W ramach klasy wojskowej uczniowie nauczą się szacunku do munduru, musztry, samoobrony oraz zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

   

 


KLASA RATOWNICZA


Ratownictwo medyczne, czy medycyna, a może farmacja lub pielęgniarstwo? Jak widzisz, mozliwości są ogromne. Wykorzystaj swoją szansę!!!

Program tej klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych realizacją projektów z zakresu biologii, języka angielskiego, chemii lub fizyki. Zapraszamy uczniów poszukujących twórczych pomysłów związanych z naukami medycznymi i ratownictwem.

Przedmioty realizowane według rozszerzonego programu nauczania:

 • język angielski
 • biologia
 • chemia lub fizyka

Języki obce w klasie

 • pierwszy język: język angielski
 • do wyboru: niemiecki
  lub rosyjski

Rozszerzony zakres nauczania biologii, chemii lub fizyki zapewni Ci dużą elastyczność w doborze kierunków studiów, a dobra znajomość języka angielskiego będzie Twoim dodatkowym atutem w poszukiwaniu pracy nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Ofertę wzbogacają dodatkowy przedmiot podstawy ratownictwa oraz szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

  Dalsze możliwości edukacyjne
  po ukończeniu klasy:

 • Studia uniwersyteckie: biologia, chemia, fizyka
 • Studia medyczne: wydział lekarski, ratownictwa medycznego, farmacji, pielęgniarstwa, rehabilitacji, fizykoterapii i inne.
 • Inne kierunki: kosmetologia, psychologia, pracownik pomocy społecznek.

  Przedmioty punktowane przy naborze:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • biologia

Może właśnie na Ciebie czekają służby ratownicze.

Zobacz działania Sanitarnej Służby Szkolnej na Facebooku <<<zobacz>>>

    

 

Może zainteresuje Cię również...

Informacje

INFORMACJE Zebrania informacyjne dla kandydatów: 15 marca 2018 r. godz.17:00 12 kwietnia 2018 r. godz. 17:00 Zebrania odbywają się w sali teatralnej. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie będą uczyć się w

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2018/2019   W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy absolwentom gimnazjów następujące klasy: humanistyczna europejska wojskowa ratownicza  

Zasady rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH   LXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019