Rekrutacja » Informacje

INFORMACJE

Zebrania informacyjne dla kandydatów:

  • 15 marca 2018 r. godz.17:00
  • 12 kwietnia 2018 r. godz. 17:00


Zebrania odbywają się w sali teatralnej.

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie będą uczyć się w 4 klasach pierwszych w następujących oddziałach:

  • humanistycznym (rozszerzenia: j. polski, wiedza o społeczeństwie do wyboru historia lub geografia)
  • europejskim (rozszerzenia: j.angielski, wiedza o społeczeństwie do wyboru geografia
    lub historia)
  • wojskowym (rozszerzenia: j. angielski, matematyka, do wyboru geografia
    lub historia)
  • ratowniczym (rozszerzenia: j.angielski, biologia, chemia lub fizyka)
O przyjęciu do szkoły decyduje miejsce na liście kandydatów wynikające z liczby uzyskanych punktów.
Rekrutacja do szkoły jest prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru kwestionariusze - podania pobrane i wydrukowane ze strony internetowej www.ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).

Może zainteresuje Cię również...

Informacje

INFORMACJE Zebrania informacyjne dla kandydatów: 15 marca 2018 r. godz.17:00 12 kwietnia 2018 r. godz. 17:00 Zebrania odbywają się w sali teatralnej. W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie będą uczyć się w

Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2018/2019   W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy absolwentom gimnazjów następujące klasy: humanistyczna europejska wojskowa ratownicza  

Zasady rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH   LXXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. GEN. JAKUBA JASIŃSKIEGO W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019