O szkole » Pedagog i psycholog szkolny

Pedagog i psycholog zapraszają:

pokój 105, tel: 22 518-57-22

 

 

 

Pedagog

Ewa Sienkiewicz

e-mail: sienkiewicz.72lo@gmail.com

 

Psycholog

Agnieszka Pilichowska 

e-mail: apili@o20.pl

 

poniedziałek

1030-1530

 

wtorek

800-1200

1200-1600

środa

1030-1700

 

czwartek

1200-1500

900-1200

piątek

1000-1330

 

 
Informacja dla maturzystów
Proszę o dostarczenie do 30.09.2018r. zaświadczeń lekarskich, opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 
i innych dokumentów uprawniających do dostosowania form i warunków egzaminu maturalnego 
do potrzeb ucznia.

Zachęcam do zapoznania się z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
zamieszczonym na stronie internetowej:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20180820%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Pomoc socjalna dla uczniów


Uczniowie w trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej moga uzyskać pomoc w postaci 
stypendium szkolnego. Wnioski nalezy złożyć w szkole do 17.09.2018 r.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do ubiegania się o stypendium 
nie może przekroczyć kwoty 514 zł na osobę w rodzinie.  

Rodziny w trudnej sytuacji finansowej ze względu na sytuacje kryzysową moga ubiegać się 
o wsparcie w formie zasiłku szkolnego.
Wniosek o zasiłek nalezy złożyć w ciągu 2 miesięcy od daty wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Druki wniosków sa dostępne u pedagoga szkolnego w p. 105. 
Szczegółowe informacje i wnioski można pobrać ze strony internetowej Biura Edukacji pod adresem 

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 4 
ul. Mińska 1/5,tel. 228102029.
Psychologiem wspierającym szkołę jest p. Joanna Bigoszewska.
Zachęcamy do skorzystania z oferty Poradni http://ppp4.omedia.pl/
 

Może zainteresuje Cię również...

Nasz patron

    W 1992r. nasze liceum zyskało patrona- żołnierza, rewolucjonistę i poetę, gen. Jakuba Jasińskiego, absolwenta powołanej do życia w 1765r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Szkoły Ry

Historia szkoły

LXXII LO kultywuje tradycjezałożonego w 1921 roku IV Miejskiego Gimnazjum i Liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego - szkoły, która w roku 1950 została represyjnie zamknięta przez ówczesne władze komunistyczne. Nasze liceum został

Osiągnięcia

Rok szkolny 2018/2019 Mateusz Lek, Robert Jakubiak, Eryk Mierzyński, Aleksander Jacek, Mikołaj Sroka, Mariusz Koterwa, Jakub Nowak, Maksymilian Jarząbek, Paweł Sałański, Filip Kieraga, Jakub Zgryziewicz - I miejsce w Olimpiadzie Klas

Kadra pedagogiczna

Dyrektor - mgr Bożena Kozak Z-ca dyrektora - mgr Joanna Staniszewska Język polski: mgr Lidia Mazurek mgr Renata Skoczylas mgr Joanna Łagód-Krzak Język angielski: mgr Dorota Narowska mgr Agn

Biblioteka

Wypożyczalnia i Czytelnia Multimedialna Godziny pracy biblioteki: Poniedziałek: 940-1640 Wtorek: 800-950 i 1040-1540 Środa: 800-1330 Czwartek: 950-1240  i 1430-153

Pedagog i psycholog szkolny

Pedagog i psycholog zapraszają: pokój 105, tel: 22 518-57-22       Pedagog Ewa Sienkiewicz e-mail: sienkiewicz.72lo@gmail.com &nbs

Rada Rodziców

Przewodniczący: Pan Mirosław Mikołajczyk Wiceprzewodniczący: Pani Katarzyna Robakowska Skarbnik: Pani Anna Andrzejewska Numer konta Rady Rodziców: 84102011270000170200078659   Komisja Rewizyjna: Przewod

Kontakt

  LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego Ul. Grochowska 346/348 03 -838 Warszawa tel. centrala (22) 619 20 91/92  tel./fax. (22) 619 13 60 tel. do pokoju nauczycielskiego (22) 518 57