O szkole » Pedagog szkolny

mgr Ewa Sienkiewicz
pokój 105

tel: 22 518-57-22

e-mail: sienkiewicz.72lo@gmail.com

Godziny dyżurów:

Poniedziałek: 1000-1500
Wtorek:       800-1300 
Środa:        1200-1700
Czwartek:     1000-1500
Piątek:         800-1300Informacja dla maturzystów
Proszę o dostarczenie do 30.09.2017r. zaświadczeń lekarskich, opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 
i innych dokumentów uprawniających do dostosowania form i warunków egzaminu maturalnego 
do potrzeb ucznia.

Zachęcam do zapoznania się z Komunikatem Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
zamieszczonym na stronie internetowej:
https://www.cke.edu.pl/images/_KOMUNIKATY/20170901%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

Pomoc socjalna dla uczniów

Uczniowie posiadajacy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
mogą uzyskać pomoc finansową na zakup podręczników szkolnych. 
Wnioski nalezy złożyc w szkole do 11 września 2017 r. 

Uczniowie w trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej moga uzyskać pomoc w postaci 
stypendium szkolnego. Wnioski nalezy złożyć w szkole do 15.09.2017 r.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do ubiegania się o stypendium 
nie może przekroczyć kwoty 514 zł na osobę w rodzinie. 

Rodziny w trudnej sytuacji finansowej ze względu na sytuacje kryzysową moga ubiegać się 
o wsparcie w formie zasiłku szkolnego.
Wniosek o zasiłek nalezy złożyć w ciągu 2 miesięcy od daty wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Druki wniosków sa dostępne u pedagoga szkolnego w p. 105. 
Szczegółowe informacje i wnioski można pobrać ze strony internetowej Biura Edukacji pod adresem 
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow

Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną nr 4 
ul. Mińska 1/5,tel. 228102029.
Psychologiem wspierającym szkołę jest p. Joanna Bigoszewska.
Zachęcamy do skorzystania z oferty Poradni http://ppp4.omedia.pl/ 

Może zainteresuje Cię również...

Nasz patron

    W 1992r. nasze liceum zyskało patrona- żołnierza, rewolucjonistę i poetę, gen. Jakuba Jasińskiego, absolwenta powołanej do życia w 1765r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Szkoły Ry

Historia szkoły

LXXII LO kultywuje tradycjezałożonego w 1921 roku IV Miejskiego Gimnazjum i Liceum im. gen. Jakuba Jasińskiego - szkoły, która w roku 1950 została represyjnie zamknięta przez ówczesne władze komunistyczne. Nasze liceum został

Osiągnięcia

Rok szkolny 2017/2018 Reprezentacja dziewcząt LXXII Liceum Ogólnokształcącego - I miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy Praga Południe w Siatkówce Reprezentacja dziewcząt LXXII Liceum Ogólnokształcącego -

Kadra pedagogiczna

Dyrektor - mgr Bożena Kozak Z-ca dyrektora - mgr Joanna Staniszewska Język polski: mgr Lidia Mazurek mgr Renata Skoczylas mgr Joanna Łagód-Krzak Język angielski: mgr Dorota Narowska mgr Agn

Biblioteka

Wypożyczalnia i Czytelnia Multimedialna Godziny pracy biblioteki: Poniedziałek: 835-1345 Wtorek: 800-1430 Środa: 800-1430 Czwartek: 800-1430 Piątek: 940-1

Pedagog szkolny

mgr Ewa Sienkiewicz pokój 105 tel: 22 518-57-22 e-mail: sienkiewicz.72lo@gmail.com Godziny dyżurów: Poniedziałek: 1000-1500 Wtorek: 800-1300 Środa: 1200-1700 Czwartek: 1000

Rada Rodziców

Przewodniczący: Pan Mirosław Mikołajczyk Wiceprzewodniczący: Pani Katarzyna Robakowska Skarbnik: Pani Anna Andrzejewska Numer konta Rady Rodziców: 84102011270000170200078659   Komisja Rewizyjna: Przewod

Kontakt

  LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego Ul. Grochowska 346/348 03 -838 Warszawa tel. centrala (22) 619 20 91/92  tel./fax. (22) 619 13 60 tel. do pokoju nauczycielskiego (22) 518 57