Aktualności: Nagroda eTwinning School – gratulacje z Komisji Europejskiej

Nagroda eTwinning School – gratulacje z Komisji Europejskiej

Niezwykle nam miło poinformować, że 15 czerwca 2018 r. nasza szkoła otrzymała poniższe pismo od Pana Tibora Navracsicsa,przedstawiciela Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za edukację, kulturę, młodzież i sport: Tibor Navracs...

Niezwykle nam miło poinformować, że 15 czerwca 2018 r. nasza szkoła otrzymała poniższe pismo od
Pana Tibora Navracsicsa,przedstawiciela Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za edukację, kulturę, młodzież i sport:

Tibor Navracsics

komisarz

Komisja Europejska

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruksela

 

Szanowna Pani Dyrektor

Chciałbym złożyć Pani oraz Pani pracownikom gratulacje z okazji otrzymania przez szkołę nagrody eTwinning School.

Pani placówka zdobyła ten zaszczytny tytuł, ponieważ wykazuje się konsekwentnym i jednoznacznym zaangażowaniem w realizowanie przesłaniaeTwinningu. Pani działania sprawiają, że szkoła wykorzystuje najnowsze kreatywne narzędzia cyfrowe, aby podwyższać wyniki edukacyjne uczniów i nawiązywać owocną współpracę z innymi szkołami poprzez platformę eTwinning.

Ponadto nagroda ta jest wyrazem uznania dla Pani starań o promowanie ciągłego rozwoju zawodowego nauczycieli w Pani szkole, dzięki czemu wzbogacają oni i aktualizują swoje umiejętności tak, by jak najlepiej służyły uczniom.

Należy też dodać, że dzięki współpracy Pani placówki z różnymi szkołami i społecznościami europejskimi przyczynia się Pani do budowania zjednoczonej wspólnoty europejskiej, czego również chciałbym
Pani pogratulować.

Kończąc zachęcam Panią, by działać w roli lidera eTwinningu i wspierać inne szkoły przystępujące do tego ważnego projektu. Dając młodym ludziom okazję do wspólnych działań, umożliwiając im, by ucząc się nawzajem o sobie poznawali siebie samych i jednocześnie doświadczali, jak wiele wymiarów ma bycie Europejczykiem lub Europejką, Pani oraz pozostali członkowie społeczności eTwinning przyczyniacie się do budowania spójnej i silnej Europy.

Dziękuję Pani za włączenie się w powyższe działania i przesyłam gratulacje raz jeszcze.

Z wyrazami poważania

[podpis]