Aktualności: Projekt World Water Monitoring Day

Projekt World Water Monitoring Day

Kontynuujemy współpracę z Sister Schools of San Diego oraz CoastKeepers w Kaliforni, w ramach którego upowszechniamy wiedzę o stanie środowiska naturalnego, prowadzimy pomiary czystości wody. Uczniowie pod kierunkiem Pana p...

Kontynuujemy współpracę z Sister Schools of San Diego oraz CoastKeepers w Kaliforni, w ramach którego upowszechniamy wiedzę o stanie środowiska naturalnego, prowadzimy pomiary czystości wody.

Uczniowie pod kierunkiem Pana prof. Marka Kozuba prowadzą wspólne z młodzieżą amerykańską i meksykańską blogi o tematyce ekologicznej i społecznej.

15 października 2010r. będziemy pobierać próbki wody z Wisły, opracowywać wyniki pomiarów i przesyłać je do San Diego.